Arqueoloxía técnica e
xestión integral do patrimonio cultural

Servicios

Asesoramento técnico e legal sobre calqueira cuestión ou proxecto relacionado co Patrimonio Cultural
Prospeccións arqueolóxicas, estudos informativos e avaliacións de Impacto sobre Patrimonio Cultural
Controis e seguimentos arqueolóxicos, discontinuos ou a pe de obra
Sondaxes valorativas manuais u mecánicas e escavacións arqueolóxicas
Posta en valor, restauración e rendabilización do Patrimonio Cultural