Arqueoloxía técnica e
xestión integral do patrimonio cultural

Controis arqueolóxicos e seguimentos de obra

Controis e seguimentos arqueolóxicos, discontinuos ou a pe de obra

Existen tantos tipos de controis como tipos de obras e no noso traballo os arqueólogos acostumamos facer fronte a todas elas.

Dende pequenas obras urbanas (rehabilitación de edificios, execución de obra pública etc) até seguimentos de grandes obras de infraestruturas ou transformacións (autovías, parques eólicos, concentracións parcelarias etc).