Arqueoloxía técnica e
xestión integral do patrimonio cultural

Control arqueolóxico

Controis arqueolóxicos e seguimientos arqueolóxicos, discontinuos ou a pé de obra


Existen tantos tipos de controis como tipos de obras e no noso traballo os arqueólogos acostumamos facer fronte a todas elas, dende pequenas obras urbanas (rehabilitación de edificios, execución de obra pública etc) até seguimentos de grandes obras de infraestruturas ou transformacións (autovías, parques eólicos, concentracións parcelarias etc).