Arqueoloxía técnica e
xestión integral do patrimonio cultural

Consultorio técnico

Asesoramiento técnico e legal sobre calqueira cuestión ou proxecto relacionado co Patrimonio Cultural

O primeiro problema perante o que se atopan os nosos clientes acostuma ser o descoñecemento do tema, algo totalmente lóxico.

O Patrimonio Cultural e a arqueoloxía aínda adoitan resultar un tanto alleos á sociedade, e moitísimo máis as implicacións legais dos mesmos. A compoñente burocrática que rodea á arqueoloxía técnica e de xestión tampouco é unha cuestión menor e pode chegar a complicar e, inclusive, paralizar a vertente administrativa de calquera proxecto.

Por iso en EQUITE, dende o primeiro momento, ofrecemos un asesoramento total aos nosos clientes en calquera cuestión que se nos formula (aspectos técnicos, legais, económicos etc). Podemos orientar, aconsellar e, por suposto, ocuparnos de toda a xestión e tramitación inherente a calquera proxecto que teña que ver co Patrimonio Cultural e a arqueoloxía.

En definitiva, o noso cliente pode esquecerse do seu problema e deixar que nós llo resolvamos ao tempo que lle explicamos todos os pasos.